Computerstyring

COMPUMAT ER ET CONTROLSYSTEM MED MODERNE TEKNOLOGI TIL AT ASSISTERE PRODUCTIONSPROCESSEN
Det er det mest avancerede mikroprocessorsystem designet af Marcantonini, til kontrol og styring af blandingsanlæg og deres processer.
Den automatiske kontrol delegeres til modulenheder, som er resultatet af mange års erfaringer hos Mancantoninis teknikere i dette felt; faktisk integrerer vi vores teknologiske know-how i de nyeste styringsenheder, såsom PLCere og radiostyringer.
 
 
Dette system tilbyder følgende fordele:
  - Meget let tilgængelig operation
  - Ekstrem pålidelighed
  - Maksimal udnyttelse af maskinerne
  - Fleksibilitet og udvidelsesmulig. ENHEDSBASIS
  -  Som standard systemopbygning: enhver IBM kompatibel PC der kører i Windows 95 området –   -   videoovervågningsdisplay med tastatur – serie og parallelinput/output – interface bus’en på PLCen er forbedret.

Som standardopbygning systemet følgende fordele: er kompatibel med enhver IBM PC der er MSDOS kompatibel – har videoovervågningsdisplay med tastatur – serie og parallelinput/output – interface bus på dobbeltrækker som Marcantonini har udviklet og fuldt ud testet sørger for kontrol af:
  - Doseringsvægte
  - Volumetrisk dosering
  - Tilsætningsdosering
  - Temperatur- og dampkontrol
  - Fugtighedskompensering
  - Betonkonsistens
  - Fjerndatatransmission

TELEASSISTANCE
Modemforbindelsen mellem Marcantonini og klientens anlægscomputersystem, ”Compumat”, tillader vores teknikere at hjælpe anlægsoperatøren til at afhjælpe eventuelle driftsstop, og til at opnå den bedste udnyttelse af anlægget.
 
 
COMPUMAT FUNKTIONER
Operatøren kan overvåge, modificere alle data og holde processen under kontrol med overvågningens tastatur.
En softwarepakke gør operatøren i stand til at:
  - Indtaste og lagre formler
  - Kontrollere det daglige produktionsprogram
  - Notere materialeforbruget for hvert udnyttelsespunkt
  - Holde styr på materialelageret
  - Optimere produktionsprocessen
  - Teste anlæggets funktioner

 

Brugen af en harddisk til fillagring tillader en større databehandlingskapacitet der kan bruges til:
  - Udskrivning af doseringsmængder for hver enkelt blandingscyclus
  - Udskrivning af logbøger for hver enkelt maskine
  - Sortering af bogholderdokumenter
  - Bearbejdning af statiske data for hver periode (daglig, ugelig, månedlig)
  - Kommunikation med andre computercentre

DOKUMENTATION
Ved tilslutning af en printer kan man udskrive:
  - Daglige rapporter med produktionsdata
  - Doseringsformelsoptegnelser
  - Udskrifter af leveringskvitteringer
  - Dokumentation for materialeforbrug
  - Bogholderrapporter

SYSTEMETS BRUG
Med Compumat bliver hele betonproduktionen distributionscyclussen automatiseret. Operatøren kan ved brug af fjernstyring eller direkte ved computerens tastatur, give Compumat besked på producere en bestemt formel, og samtidigt bestemme produktets destination. På denne måde er distributionssystemet, som er integreret i produktionssystemet, automatisk og tidsoptimeret. I det tilfælde at en fabrik har adskillige maskiner installeret som skal fødes med beton, er styringen til betonproduktion og distribution aktiveret af en mængdemåler i maskinernes beholder.
Enhver forespørgsel efter beton besvares i sekvens, eller efter eventuelle prioriteter som er blevet valgt i systemet.
Desuden kan tolerancerne i hver dosering fastsættes efter behov.
Mikroprocessoren reducerer tiden mellem hver blandingsoperation til et minimum og kombinerer dem, og overvåger samtidigt at anlægget kører perfekt og alarmerer operatøren i tilfælde af fejl.
Princippet bag systemets design er at give brugeren af systemet værktøjerne til:

  - At simplificere betonproduktionen og distributionsprocessen
  - Optimering af maskinernes udnyttelsesgrad
  - Dokumentering af alle produktionsdata
  - Overvågning af materialeforbruget
  - Udførelse af diagnoseprøver

Teleprocessing og fjernstyring sker via modem (teleassistance).
 

preload spinner