Produktionssystem

STØBEFORMSFORBEREDELSE OG BELASTNING
Belastningsstyrken er præcis og påført langsomt nok til at undgå plastisk deformation af stængerne;
Belastningsmaskine: Generelt overblik
 
BELASTNINGSHOVED
Præcision 0,5%
Data indsamlet:
Last påført hver svelle
 
BETONSTØBNING
Fast station
Dosering af beton i vægt eller volumen
Præcision 1%
Data indsamlet:
Svellernes vægt;
Vibration påført;
 
BETONHÆRDNING
Hærdning I forme for dimentionel nøjagtighed;
Støbeforme lagret i specielle kamre;
Data indsamlet:
Varighed af cyclus;
Temperatur i kamre;
Temperatur i beton
 
AFSPÆNDING OG AFMONTERING
Afspændingen (lastoverførslen)er blid, langsom og meget kontrolleret for at undgå at støde svellen;
Automatisk rotation;
Automatisk fjerning af bolte og bindestænger som forankrer armering;
Automatisk videresending af sveller til næste station
 
AFSLUTNING/KLIPSNING