Forskummere

Den nye generation af forskummere gør det muligt at forbedre ensartetheden af det forskummede materiale og samtidig reducere cyklustiden og energi- forbruget.

Den forbedrede homogenitet af det forskummede materiale skyldes frem for alt, at vore forskummere på to væsentlige punkter adskiller sig fra alle andre forskummere på markedet.


 


For det første er forskummer kammeret konisk udformet i den nederste del, hvilket medfører, at man begynder processen med et tykkere lag EPS og bedamper fra bunden i stedet for fra periferien, som i de traditionelle cylindriske forskummere, hvor materialet kan overekspandere eller endog kollapse, hvis det kommer i berøring med cylindervæggen. Fordelene er kortere cyklustid på grund af den hurtigere ekspansion og lavere energiforbrug.

For det andet har vore forskummere muligheden for kontierligt at observere niveauet af materialet under forskumningen, og dette gør, at processen kan kontrolleres så materialet ekspanderer til det ønskede volumen uden risiko for eventuelt at ekspandere forbi en fast niveaumelder eller i visse tilfælde at kollapse. 

Det skal også nævnes, at vore forskummere tømmer gennem bunden ned i tørresengen, hvilket selvfølgelig også er med til at forkorte cyklustiden, og eliminerer rengøring ved materialeskift. Endelig skal nævnes, at vore forskummere også kan efterskumme,

Vi har forskummere med volumen fra 2-8 mog kapaciteter op til 5,8 t/time ved 20 g/l.
 

preload spinner