Produktion af lange plader

SPÆNDENDE FORANKRINGER med adskillige spændemaskiner, med 400 tons spændekapacitet og afspænding på den ene side, samt faste spændingsforankringer på den anden. Begge er udstyet med stangbundtsguider og bundtlåsesystem drevet af en elektrisk kontakt. I spændingskontrolstationen kan operatøren arbejde i fuld sikkerhed.
Tiden det tager at spænde én form er 5-8 minutter.
 
 
HYDRAULISK SPRØJTE til betonstøbning via hydraulisk tryk uden snegle eller bevægelige mekaniske dele der er i kontakt med den udpressede beton. På denne måde bliver VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING  REDUCERET MED 20 %. Modulet kan udskiftes INDEN FOR 20 MINUTTER for at skifte pladesektion. Autotilførselssystemet tillader sprøjten at tage store mængder beton og vedholde hastighed og konstant tilførsel til kompressionskamret, og forøger derved det automatiske eller manuelle betonleveringssystems fleksibilitet.
 
 
AUTOMATISK FJERNELSE af plader der er op til 60 meter i længde ved hjælp af et hydraulisk system der sikrer frigørelse af betonnen fra støbeformen, og sørger for at klemmerne er sikkert lukkede før løft og transportering til lagrings- eller beskæringsfasen.
 
 
DET AUTOMATISKE SKÆRECENTER  er omsluttet af en lydtæt kabine, med opsamling- og genanvendelse af skærevand , et indkørende transportbånd på 65 meter og et udkørende transportbånd på 30 meter.
 

MULTISKÆRINGS ENHEDEN  skærer fra enhver vinkel fra 0 til 180 grader, direkte programmeret enten af skæringssoftware eller af operatøren.
 

preload spinner